İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde işletme kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak için planlama, koordinasyon, uygulama ve kontrol işlevlerinden oluşur. İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin başarısı için kritik öneme sahip olan bir konudur.

 • İnsan Kaynakları Çalışanların Özlük Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların İzin Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Geçici Görevlendirme Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Sağlık Raporları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Puantaj Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Gelir Vergisi Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Damga Vergisi Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Beyan Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Bes Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Avans Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların İcra Ödemesi Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanların Maaş Yönetimi
 • İnsan Kaynakları İcmal Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerin insan kaynaklarını planlama, işe alım, eğitim, geliştirme, performans yönetimi ve diğer ilgili konuları kapsar. İşletmelerin büyümesi ve gelişmesi için doğru insan kaynakları yönetimi stratejileri oluşturulması gereklidir. Bu stratejiler arasında Özlük Yönetimi, İzin Yönetimi, Geçici Görevlendirme, Sağlık Raporları, Çalışan Puantaj Yönetimi, Gelir Vergisi Yönetimi, Damga Vergisi Yönetimi, Beyan Yönetimi, Avans Yönetimi ve İcmal Yönetimi gibi konular yer alır.

İnsan Kaynakları yönetimi yazılımı organizasyonun belirlediği kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır.